Estació sísmica FBR, Observatori Fabra-RACAB

Senyals sísmiques AVUI

Comp Z, curt període

Comp Z, llarg període

Comp NS, curt període

Comp NS, llarg període

Comp EW, curt període

Comp EW, llarg període