Estació sísmica FBR, Observatori Fabra – RACAB

Senyals sísmiques AHIR

Comp Z, curt període

Comp Z, llarg període

Comp NS, curt període

Comp NS, llarg període

Comp EW, curt període

Comp EW, llarg període