El passat dimarts 29 de març de 2022 va tenir lloc la cinquena conferència del 30è cicle Física oberta titulada «Sismologia i física. Alguns aspectes», a la Sala Pere i Joan Coromines de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). Aquesta va ser impartida per la Dra. Emma Suriñach, directora del Laboratori d’Estudis Geofísics Eduard Fontserè (LEGEF-IEC) i professora emèrita del grup RISKNAT, del Departament de dinàmica de la Terra i de l’Oceà en la Secció de Geodinàmica i Geofísica de la Facultat de Ciències de la Terra de la Universitat de Barcelona.

La conferència va anar precedida d’una intervenció curta en la qual es posà en relleu la figura del Dr. Antoni Maria Correig i Blanchar i la seva dedicació a la sismologia, director del LEGEF des de la seva fundació el 1982 fins el 2010.

Podeu recuperar la conferència completa en el canal de YouTube de l’IEC.

El 30è cicle de conferències Física oberta és organitzat per la Societat Catalana de Física de l’Institut d’Estudis Catalans. Podeu consultar totes les conferències a la seva web.

 

«Sismologia i Física. Alguns aspectes.» Resum de la conferència

Actualment, entenem el terme Sismologia com l’estudi de la generació, propagació i enregistrament de les ones elàstiques a la Terra, així com de les fonts que les originen. Aquesta aproximació és molt més àmplia que el propi estudi dels terratrèmols.

És una disciplina basada en l’observació (els sismogrames). Aborda l’estudi de l’estructura interna de la Terra i dels planetes, de les característiques de les fonts de les ones sísmiques i la seva propagació. Aplica la teoria elastodinàmica per interpretar les ones observades en els sismogrames. L’elastodinàmica és l’estudi de les ones elàstiques i implica elasticitat lineal amb variació en el temps.

La Sismologia és una disciplina multidisciplinària que involucra diversos camps del coneixement com la Física, la Química, la Geologia i l’Enginyeria.
El terme Sismologia, per la seva repercussió immediata en la població, s’associa directament a l’activitat sísmica (sismicitat). No obstant, per a una aproximació correcta als terratrèmols és necessari el coneixement profund de la seva generació, característiques i de la propagació per la Terra de les ones generades. Un coneixement de l’interior de la Terra és imprescindible per tenir una bona localització dels hipocentres.

Tractarem alguns aspectes dels que tracta la Sismologia fent èmfasi en el vessant de la Física. Així, farem una aproximació a la font sísmica, a la generació de les ones sísmiques i la seva propagació exemplificant diversos casos concrets.