El passat 22 de setembre de 2022, el LEGEF va organitzar la viutena Trobada de Geofísica com cada any, reunió entre els diferents geofísiques i geofísics del territori català.

Com cada any la reunió ve acompanyada d’una conferència, i aquest darrer any la va impartir la Dra. Pilar Neus Queralt Capdevila (breu CV abaix) del Dept. Dinàmica de la Terra i de l’Oceà de la Facultat de Ciències de la Terra (Universitat de Barcelona), amb títol Progrés i reptes de l’exploració electromagnètica: tres dècades de recerca a la UB, on va repassar tota la història del grup al qual pertany. 

Moment inici de la xerrada

Dra. Pilar Queralt Capdevila, Catedràtica de Física de la Terra de la Universitat de Barcelona, Departament de Dinàmica de la Terra i l’Oceà.

És doctora en Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona (desembre 1989). La seva trajectòria investigadora s’ ha centrat en el desenvolupament dels mètodes d’exploració electromagnètics, tant des del punt de vista metodològic com experimental, i a diferents escales d’estudi És autora de més de cent articles científics especialitzats i ha participat en nombrosos projectes de recerca competitius, estatals i europeus. Ha realitzat diverses estades a centres de recerca estrangers, en particular al Geological Survey de Canada, a la School of Cosmic Physics (del DIAS a Dublin), Irlanda i a l’Istituto di Geoscienze e Georisorse (IGG) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) a Pisa (Italia). En els últims anys ha dirigit diversos projectes de recerca centrats en la caracterització i monitorització de reservoris geològics  reservoris geotèrmics i magatzems de CO2.  Ha impartit docència en diverses matèries de l’àrea de Física de la Terra en llicenciatura, grau i màster. Del 2007 al 2012 va estar Coordinadora del Màster en Geofísica, Màster conjunt de la Universitat de Barcelona i l’Observatori Geomagnètic de l’Ebre (Universitat Ramon Llull). Des del 2012 fins al 2022 ha estat membre electe del Comitè de la Divisió “Electromagnetic Induction in the Earth and Planetary Bodies, “, Divisió VI de l’ International Association of Geomagnetism and Aeronomy (IAGA). Actualment és editora associat de la revista “Surveys in Geophysics.