Les estacions sísmiques no només detecten puntualment terratrèmols sino que també detecten en tot moment les vibracions contínues que les envolten. Aquestes poden ser degudes a fenòmens globals i naturals del nostre planeta com serien les oscil·lacions de marees oceàniques (observables en els períodes al voltant d’1Hz) com de natura més propera i de font artificial (observables a freqüències majors a 5Hz aproximadament). És el que anomenem soroll antròpic.

En el període de confinament i distanciament social que s’està fent degut a la COVID-19, les estacions sísmiques també han estat sensibles a aquests canvis i s’observa una disminució del soroll antròpic.

El LEGEF ha detectat a la seva estació sísmica POBL situada al Monestir de Poblet aquesta reducció entre un 25% i un 50% (confinament total) tot i ser una estació que el seu soroll habitual ja és molt baix al ser un indret allunyat de grans urbs i indústria.

La Figura 1 mostra aquest efecte. Ha estat obtinguda gràcies al codi python compartit per Thomas Lecocq i el seu equip (@seismotom) del Servei de Sismologia-Gravimetria del Reial Observatori de Bèlgica (Observatoire royal de Belgique, ORB, @seismologie.be).

Figura 1. Reducció del soroll sísmic a POBL

La línea blava representa el desplaçament de les vibracions entre 4 i 14Hz al llarg del temps, les oscil·lacions que s’observen són l’evolució dels dies i de les hores (nit/dia).

La línea taronja representa la mitjana del desplaçament entre 4 i 14Hz per les hores diürnes.

Les zones verdes corresponen als dies de la setmana feiners, i els blancs als caps de setmana. 

Les diferents línees vermelles marquen diferents moments del confinament per COVID-19. 

Aquest fenòmen també el vam poder observar a simple vista en els gràfics helicoidals que oferim a la nostra web entre un dia pre-confinament i un dia de confinament. Vegeu la Figura 2.

Figura 2. Reducció del soroll sísmic a POBL entre el 25 de Febrer i 19 de març de 2020

 Les fletxes blaves al gràfic de 19 de Març indiquen la menor amplitud que mostra el senyal sísmic en comparació amb el del 25 de Febrer.