Recentment ha tingut lloc terratrèmols a la zona de Granada, prop dels pobles Atarfe i Santa Fe entre altres. Concretament, un sisme de Mw 4.4 el 23 de gener, tres sismes consecutius de Mw 4.1, 4.2 i 4.4 el 26 de gener i darrerament, un sisme de Mw 4.4.

Els professors E. Buforn i M. Mattesini de la Universitat Complutense de Madrid, experts en sismologia, han preparat un vídeo divulgatiu sobre aquesta sèrie sísmica a Granada, que ja va començar al Desembre 2020 però que ha tingut els sismes més grans al gener, els quals han causat danys i la població els ha notat àmpliament.

 

 

Aquesta activitat sísmica no ha d’estranyar ja que aquesta zona presenta un dels valors més alts de perillositat sísmica a la península ibèrica i és fruit de la convergència d’uns 4-5mm/any de plaques tectóniques africana i euroasiàtica. La zona té presència de falles actives sismogèniques de direccions NO-SE de règim tectònic extensiu que donen lloc a aquests terratrèmols de mecanismes focals de tipus normal, com es mostra a la Figura 1.

Figura 1. Mapa de sismicitat de la zona des de 1370 juntament amb la sismicitat actual fins 27 de gener de 2020 i des de Desembre 2020 on es destaquen els sismes de magnituds 4 o superiors juntament amb els seus mecanismes focals, dades facilitades per l’Instituto Geográfico Nacional (IGN). Es marquen en línees negres les falles actives del QAFI – Quaternary Active Faults Database of Iberia.(Realizado por G. Kazharadze UB/Risknat).

 

La provícia de Granada ha tingut terratrèmols en la història que han provocat molts danys i víctimes mortals (1431 amb intesitats màximes de VIII-IX, 1884 amb intesitats màximes de IX-X, per exemple). I en el passat més recent, hi ha hagut terratrèmols de magnituds 5 (1955, Armilla amb intensitats màximes de VI-VII i 1956, Purchil amb intensitats màximes de  VII-VIII).

Si voleu informació detallada de la sèrie sísmica i l’activitat diària podeu seguir: