Les estacions sísmiques no només detecten puntualment terratrèmols sino que també detecten en tot moment les vibracions contínues que les envolten. Aquestes poden ser degudes a fenòmens globals i...